Endring i oppstart på skyting ute. Bana må klargjøres.

Endring i oppstart på skyting ute. Bana må klargjøres.

Opprinnelig var planen å starte ute rett etter påske. Dette er forskjøvet en uke og siste inneskyting blir torsdag 21.april på Burhol. Det skytes da NAIS for siste gang denne vårsesongen.

Sesongen ute startes med dugnad på Grasåsen lørdag 23.april og vi starter klokka 10:00. Vi ser for oss at det må repareres/lages blinker og stativ, det bør sannsynligvis også gjøres noe malingsarbeid (beising) på anlegget. Styret vil befare anlegget i forkant slik at nødvendige materialer kan anskaffes.

Stengt for kommentarer.