Tiltak for å begrense spredning av covid-19

Tiltak for å begrense spredning av covid-19

Aurskog – Høland kommune har innført lokale bestemmelser for å hindre spredning av covid-19. Dette berører blant annet våre organiserte treninger som må avlyses inntil videre.

Teksten nedenfor er hentet fra kommunens hjemmeside.

Stengning og begrensning i fritidsaktiviteter

  • Øvinger og organiserte idretts-, kultur- og andre fritidsaktiviteter for voksne tillates ikke. Bestemmelsen gjelder ikke slike aktiviteter for barn og unge under 20 år, og idrettshaller for disse kan benyttes.
Stengt for kommentarer.