Vipps endrer seg og det berører oss.

Vipps endrer seg og det berører oss.

Vi har benyttet en tjeneste som heter Vipps go, men denne tjenesten blir lagt ned. Alternativet som vi tilbys ser ut til å bli dyrere og lager merarbeid for oss. Vi går derfor tilbake til den gamle løsningen med vippsnummer. Du må da selv legge inn beløpet du skal betale. Det snakkes om at det skal lages kategorier i løsningen og da bes du også velge hvilken kategori beløpet tilhører. 
Den løsningen vi har nå vil fungere ut november, men vi regner med at vi stenger den ned så snart det er praktisk mulig. 
Det blir hengt opp prislister og vippsnummer slik at overgangen skal gå greit.

Stengt for kommentarer.