Varme på innebanen

Varme på innebanen

De siste vintrene har vært en kald fornøyelse for våre aktive medlemmer. Hovedoppvarmingen har ikke virket og bare en av de ekstra ovnene har varmet opp skytebanen. 
I disse dager gjøres det tiltak for å bedre oppvarmingen. Ny varmepumpe er montert inne på banen. Denne er ment å gi en grunnvarme i rommet slik at den store varmevifta kan brukes effektivt når vi benytter banen. Som en liten reserve vil en av de gamle varmeviftene stå oppkoblet slik at den starter hvis varmepumpa ikke klarer å holde temperaturen på et minimum. For at dette skal fungere er vi avhengige av at gode hjelpere ikke rører innstillinger på hverken ovn eller varmepumpe. 
Den store varmevifta startes manuelt av standplassleder (eller den som benytter banen) og gir tilleggsvarme mens vi er der. Dette anlegget bygges nå om og vil være klart før vinteren kommer med sine mange minusgrader. Anlegget vil ha et tidsur slik at det ikke står og går uten at det er noen tilstede. Det kan også slås av manuelt når en forlater banen.

Til oppholdsrommet har vi anskaffet to nye panelovner med ukesstyring. Når disse blir montert så blir de programmert slik at vi har en behagelig temperatur på treningskveldene, mens temperaturen senkes andre dager.

Stengt for kommentarer.