Årets siste sikkerhetskurs er ferdig

Årets siste sikkerhetskurs er ferdig

Klubben holder vanligvis to sikkerhetskurs i året. Vi ønsker å begrense antallet nye skyttere på banen slik at vi har mulighet til å følge opp disse på en god måte.
I år har pågangen av personer som ønsker opplæring vært så stor at vi har holdt et tredje kurs nå i høst. Dette er en spennende utfordring både for våre standplassledere og for våre aktive medlemmer. Nå er to treningskvelder gjennomført etter det siste kurset.
Med både gamle og nye skyttere på plass har det vært mange deltakere og noe ventetid for å få plass. Samtidig er dette en god anledning til å bli bedre kjent. Kaffe, kjeks og mineralvann legger grunnlaget for en god samtale der de erfarne skytterne kan gi gode tips til de nye. Klubben har en god tradisjon i å ta i mot nye medlemmer på en en hyggelig måte i det sosiale rommet og det ser absolutt ut til at denne gode tradisjonen fortsetter.

Vi ønsker alle våre nye medlemmer velkomne på treningskveldene ut over vinteren.

Ønsker du å bli medlem så ta gjerne kontakt. Dessverre blir det ikke noen nye kurs i 2019. Datoer for kurs i 2020 blir satt inn i kalenderen på hjemmesiden. Datoer vil også bli publisert på denne siden.

Stengt for kommentarer.