Invitasjon til stevne

Invitasjon til stevne

Feltskyting 21 Mai, 2017
Stevnenr:1707042

Ringerike Pistolklubb har gleden av å invitere til et felt stevne A, i Ringerike skytesenter,
den 21 Mai 2017

Klassene: F, G, M, R, SpP, SpR, Magn 1, Magn 2

Egne magnumlag fylles og går hver gang det har 8 deltagere

Påmelding fra 08:00 stevnedagen, 1 lag kl 08:30, siste lag 15:30

Informasjon: Anders Tel: 4174 9926 eller felt@ringerikepistolklubb.no

Påmelding kr: 100 pr start

Husk: Bankkontonr. og startkort med skytternummer

Vi har kiosk og kortterminal

Premiering: 30%
Vi kårer også en stevnevinner uansett klasse som får kr.1000, Det skytes en stevnefinale med valgfritt våpen (godkjent for felt) på en poengskive. Stevnefinalen skytes av de som har fylt hele løypen uansett klasse.

Kontaktperson: Anders på tlf: 4174 9926
Velkommen

Stengt for kommentarer.