Skytetider

Skytetider:

Se kalender for detaljert oppsett med standplassleder etc.

Organisert trening:
Sommerhalvåret er vi på Grasåsen Skytesenter Tirsdager og Torsdager fra 18.30 – 21.00
Vinterhalvåret er vi på Burhol Tirsdager og Torsdager fra 18.30-21.00 Vi skyter både felt og presisjon, med hovedtyngde på presisjonsskyting.

Disse grenene skytes:
Mandager – Dynamisk sportsskyting
Tirsdager – Felt og presisjon
Onsdager – Jenter eller Svartkrutt, annonseres i kalender
Torsdager – Felt og presisjon
Fredager – Politiet skyter på dagtid

Trykk her for standplasslederlisten.