Skytetider

Skytetider

Skytetider:

Trykker du på datoen i kalenderen får du opp en større kalender og der kan du trykke på + for å se hvem som er standplassleder og hvilken øvelse som skytes.

Organisert trening:
Sommerhalvåret er vi på Grasåsen Skytesenter Tirsdager og Torsdager fra 18.30 – 21.00
Vinterhalvåret er vi på Burhol Tirsdager og Torsdager fra 18.30-21.00 Vi skyter både felt og presisjon, med hovedtyngde på presisjonsskyting.

Disse grenene skytes:
Mandager – Dynamisk sportsskyting
Tirsdager – Felt, NAIS (vinterhalvår) og presisjon
Onsdager – Jenter eller Svartkrutt, annonseres i kalender
Torsdager – Felt, NAIS (vinterhalvår) og presisjon
Fredager – Politiet skyter på dagtid