Ny vei ble vedtatt

Ny vei ble vedtatt

På årsmøtet den 8.mars ble bygging av ny vei vedtatt. Behovet for vei inn til standplass er absolutt til stede. Dette vil åpne muligheten til å delta for de som i dag har problemer med å gå stien over fjellknausen og blir et positivt tilskudd til klubben.

Veibyggingen starter med dugnad på lørdag 11.mars og vi håper mange har anledning til å delta.

Vi  har fått et enkelt tilbud fra entrepenør. Dette ble presentert på årsmøtet. Entreprenøren har opplyst å ha nødvendig ansvarsrett for denne typen arbeid. Det nye styret vil inngå avtale så snart det er praktisk mulig.

Endringer i Brønnøysundregistrene og en del formalia må på plass før det nye styret er beslutningsdyktige og har fått overført gjeldende fullmakter. 

Stengt for kommentarer.