Årsmøtet holdes på GRASÅSEN

Årsmøtet holdes på GRASÅSEN

Årsmøtet i Bjørkelangen Pistolklubb holdes 23/3-2022 klokken 19:00 i felleshuset på Grasåsen (ved parkeringsplassen).

Alle dokumenter ligger under egen fane øverst på siden.

Sakslisten for årsmøtet er:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap

Sak 10: Behandle forslag og saker.

Sak 11: Vedta klubbens budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

Valg av styre
Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Valg av valgkomite med leder, et medlem og et varamedlem.
Valg av kontrollkomite
Stengt for kommentarer.