Prosjektgruppe for utvikling av utebanen på Grasåsen

Prosjektgruppe for utvikling av utebanen på Grasåsen

 

Den kronglete adkomsten til klubbens utebane på Grasåsen har lenge vært ett problem og har medført at en del medlemmer ikke kan være med på klubbens sommeraktivitet. De to siste årsmøtene har derfor bevilget penger til prosjektering av vei gjennom skogen og frem til skytterhuset. I tillegg ønsker klubben å etablere en Norgesfeltbane som er iht. nasjonal standard og en varmestue som muliggjør vinterbruk av banen. Styret har utarbeidet en grovskisse og innhentet nødvendig samtykke hos Grasåsen fellesanlegg.

For å realisere prosjektet trenger styret hjelp fra klubbens medlemmer. Vi ønsker å etablere en prosjektgruppe som kan sikre fremdrift i prosjektet.

Vei og nybygg må tegnes, nødvendige tillatelser fra kommunen må innhentes og vi må finne ut hvor vi kan søke om finansiell støtte (diverse stiftelser, kommune, fylke, skyteforbundet osv.). 
Når tillatelser kommer og finansiering sikret må gjennomføring organiseres. Kanskje vi kan hente inn hjelp fra for eksempel kriminalomsorgen og/eller videregående skoler?

Erfaring fra andre sammenheng er at hvis arbeidet deles opp i små nok oppgaver går veldig mye veldig lett. Derfor ber vi om din hjelp. Du som blir med gir klubben en uvurderlig støtte i utviklingen framover. Vi ser for oss en prosjektgruppe på 4-5 personer (inkludert styreleder) hvor vi deler opp ansvaret for de forskjellige oppgavene slik at arbeidsmengden blir overkommelig for den enkelte.    

Ta en prat med klubbens leder på telefon 91654620 eller meld din interesse på e-post til post@bjorkelangenpk.no om du kan ha lyst til å bidra. Vi håper få i gang en gruppe allerede i høst.

 

 

Stengt for kommentarer.