Skyting på Grasåsen på søndager og andre røde dager godtas ikke.

Skyting på Grasåsen på søndager og andre røde dager godtas ikke.

Våre medlemmer har vist stor respekt for forbudet mot å skyte på Grasåsen på søn- og helligdager. Dette er en av de grunnleggende reglene for å kunne opprettholde anlegget.

Det har i sommer blitt skutt på banen på søndager av personer som hevder å være medlem hos oss, men etter kontroll mot medlemsregisteret stemmer ikke dette. Påtreffes personer på banen som dere ikke kjenner (uansett dag) så spør på en pen måte om hvem de er. Meld fra til styret hvis det er uvedkommende eller det er på en helligdag. Det er helt grei å spørre om legitimasjon. Bruker vi banen må vi også gå ut fra at vi blir bedt om å legitimere at vi har rett til å være der. 
Oppdages det urettmessig bruk av banen vil styret sette stor pris på å bli varslet.

Stengt for kommentarer.