Skal du søke om nytt våpen?

Skal du søke om nytt våpen?

Selv i disse corona-tider er kravet til aktivitet det samme som før. Du må kunne dokumentere aktivitet for å kunne søke om våpen. I politiets rundskriv beskrives det godt hvor stor aktivitet som kreves. Tabellen der viser blant annet at nybegynneren bør delta 2-3 ganger per måned i opplæringsperioden etter gjennomført sikkerhetskurs. I praksis blir dette 12 – 18 ganger i løpet av de første 6 månedene etter kurset. 
Er du rekreasjonsskytter så skal aktiviteten være minimum 4 deltakelser på trening eller konkurranser i løpet av året. I teksten i politiets rundskriv står det: «Ved medlemskap i/tilslutning til
flere forbund kreves det minst 4 fremmøter (organisert trening eller stevne) pr år pr forbund

«Kan erverve og inneha inntil (dvs maks) 4 våpen innen det enkelte forbunds reglement som vedkommende kan dokumentere tilknytning til og hvor aktivitetskravet er oppfylt.
Våpnene må ha forskjellige bruksområder.»

Dette betyr at den som skyter med svartkrutt eller dynamisk må ha aktivitet i disse gruppene i tillegg til presisjon/felt/NAIS som vi skyter mest av i vår klubb.
Du er selv ansvarlig for å dokumentere aktiviteten. Husk derfor å skrive deg inn i protokollen når du er på trening.

 

Stengt for kommentarer.