Årsmøtet 05/05-2021 klokken 18:00 blir digitalt

Årsmøtet 05/05-2021 klokken 18:00 blir digitalt

Med tanke på utfordringen med covid-19 valgte styret å avholde årsmøtet så sent som praktisk mulig. Håpet var å kunne møte medlemmene i et ordinært møte, men dette ser ut til å bli vanskelig. Styret har derfor besluttet at møtet holdes digitalt. Dette gjøres etter råd fra sentrale myndigheter.
Vi håper medlemmene har forståelse for dette og deltar i det elektroniske møtet. Link til møtet blir lagt ut her på hjemmesiden på møtedagen.

Dokumenter til årsmøtet er lagt ut under egen fane. Legg merke til at eventuelle forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være klubbens leder i hende senest 21/4-21. Send e-post til leder@bjorkelangenpk.no med ditt/dine forslag.

Stengt for kommentarer.