Årsmøtet 2021 blir den 5.mai

Årsmøtet 2021 blir den 5.mai

Hvordan årsmøtet skal gjennomføres, digitalt eller ved fysisk møte er fortsatt usikkert. Styret har valgt å legge møtet så sent som praktisk mulig med håp om at det er mulig å møtes fysisk. Uansett blir møtet holdt den 5.mai og møteinnkalling med saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for alle medlemmer ved at de legges ut på klubbens hjemmeside i god tid før møtet.

Har du saker du ønsker at årsmøtet skal behandle er det viktig at du sender de inn til styret snarest mulig. Alle saker som skal behandles må være tilgjengelig for medlemmene i god tid før møtet. Husk at styret skal ha tid til å behandle forslaget og gi sin innstilling til det også.

Stengt for kommentarer.