Kontingent for 2021

Kontingent for 2021

Kontingentkravet for 2021 er sendt ut. Det er ingen endring i kontingenten for i år selv om forbundet har økt  sin kontingent med 50,- kroner pr. medlem. Styret velger allikevel å ikke foreslå noen økning i vår klubb. Aktivitetsnivået i klubben har vært, og er, veldig lavt grunnet de restriksjoner vi alle er pålagt. Selv om de faste kostnadene for baneleie ikke går ned og strømkostnadene går opp har styret valgt å holde samme nivå i år som i fjor. En eventuell økning vil komme neste år.

Husk at kontingenten må betales innen fristen på fakturaen (den ligger som vedlegg i e-post) for at medlemsskapet skal opprettholdes.

Vi sletter medlemmer som ikke betaler kontingent. Da slipper vi kostnadene knyttet til skyteforbundet, Viken idrettskrets avd Akershus og Norges Idrettsforbund.

Stengt for kommentarer.