Fortsatt har vi restriksjoner. Går hele innendørssesongen føyken?

Fortsatt har vi restriksjoner. Går hele innendørssesongen føyken?

Det er ikke enkelt å drive en klubb som vår når vi ikke kan tilby treningskvelder. For nye medlemmer blir det helt umulig. Kravet om 6 måneders medlemskap før en kan søke om å kjøpe eget utstyr er ikke vanskelig å fylle, men kravet om aktivitet er blitt helt umulig i dagens situasjon. Vi har ingen indikasjoner på hvor lenge vi må holde banene stengt for organisert trening. Tiden går raskt mot utesesongen og ute er det enklere å holde avstand til de andre deltakerne. Før den tid håper vi at vaksiner og andre tiltak kan hjelpe oss i gang igjen.

Dessverre har ikke klubben noen mulighet til å tilby hjelp for de som gjerne vil oppfylle aktivitetskravet. Vi må alle vente på den dagen Norge kan åpne opp igjen.

De som venter på å få tilbud om kurs må dessverre også vente. Vi kan ikke sette opp nye kurs og så la de nye medlemmene vente og vente før de får praktisert kunnskapen de har fått. Er du i gruppa som ønsker å delta på kurs tar vi deg gjerne inn på venteliste, men hvor lang tid det tar før vi kan gi et tilbud er i høyeste grad usikkert.

For de av medlemmene som har eget utstyr minner vi om at det stort sett er uproblematisk å skyte på bana vår på Grasåsen så lenge det er en vanlig hverdag.

Alle som bruker våre baner må huske regler om avstand, munnbind og rengjøring av overflater. De nasjonale og lokale reglene må og skal følges.

Stengt for kommentarer.