Vil du skyte, men kan ikke delta på treningskveldene?

Vil du skyte, men kan ikke delta på treningskveldene?

Ikke alle våre medlemmer har mulighet til å delta på de organiserte treningskveldene. Det kan være at en av gode grunner er redd for smitte, en må på jobb eller helt andre ting som gjør det vanskelig å komme. 

Styret i klubben har et ønske om at alle våre medlemmer skal ha mulighet til å utøve sin idrett i trygge og gode rammer samtidig som vi vet at enkeltmedlemmer er forhindret fra å delta på de kveldene vi har satt opp.  Ønsker du å trene utenfor de oppsatte tidene bes du kontakte styret for å finne en god løsning.

Alle som benytter banen må skrive seg inn i protokollen (skriv tydelig) ikke bare som dokumentasjon, men også for eventuell smittesporing.

Klubben har satt fram desinfeksjonsmiddel og forutsetter at alle som er der forholder seg til de reglene som gjelder i forhold til smitte. Husk avstand og god håndhygiene. Har du luftveisinfeksjon eller på annen måte mistenker noen form for smitte så skal du holde deg hjemme og kontakte helsevesenet.

Stengt for kommentarer.