Våpensøknad og krav til aktivitet

Våpensøknad og krav til aktivitet

Når du er innehaver av pistol er det i lovverket beskrevet et krav til aktivitet. Deltar du på dugnader, møter eller treninger i klubbens regi så oppfyller du aktivitetskravet ganske fort.


Vil du se hva våpenkontoret forholder seg til når du søker så er denne linken nyttig: politiets-behandling-av-vapensaker

Her er en link til politiet der de forklarer gangen i søknadsbehandlingen: Søke om våpentillatelse

Har du pistol eller revolver fra før og ønsker å søke om flere våpen må en fra klubbens styre skrive under på at du har deltatt på aktiviteter i klubbens regi i løpet av de siste 12 måneder. Ingen av styrets medlemmer vil gi en slik underskrift hvis kravet om aktivitet ikke er fulgt opp. Dermed vil politiet sannsynligvis heller ikke godkjenne en våpensøknad. Dokumentasjonen styret ser etter er signering i protokollen på Burhol eller Grasåsen. Finner vi ikke deltakelse på trening, dugnad eller annet i klubbens regi i disse protokollene kan vi heller ikke signere på vegne av klubben. 
Søker du om å kjøpe mer enn fire våpen er kravet til dokumentasjon større. For å få det innvilget må dokumentasjon på deltakelse på fire eller flere stevner sendes inn sammen med søknaden. Kopi av registrerte starter skal du kunne skrive ut fra min idrett. Det er ikke nødvendig å sende dokumentasjon på flere enn fire starter i løpet av siste 12 måneder.

Søker du pistol eller revolver for første gang må du legge fram aktivitetskortet. Klubben har en policy på at kortet skal ha minimum 20 stempler før vi gir vår attest. Bakgrunnen for dette er at klubben ønsker å være på den sikre siden i forhold til opplæringen som gis og at du skal føle deg trygg og sikker i håndteringen av våpen. Kravet kan synes strengt, men vi er opptatt av at alle skal ha god nok erfaring i våpenhåndtering før klubben sier OK.
Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med et av styremedlemmene så vil vi gjøre vårt beste for å gi et godt svar.

Stengt for kommentarer.