Styret ble gjenvalgt, kontingentøkning vedtatt.

Styret ble gjenvalgt, kontingentøkning vedtatt.

Årsmøtet gjenvalgte mandag (24/2-20) kveld styret. Det ble også valgt en kontrollkomite som blant annet skal revidere regnskapet og ellers følge opp styrets arbeid i henhold til nytt lovverk.
Møtet vedtok nytt lovverk basert på NIFs mal.
Kontingenten økes med 100,- kroner til 1050,- for å dekke de løpende utgiftene klubben har. 
Etter en del diskusjon ble også styrets forslag til investeringer i året som kommer vedtatt. Budsjettet som årsmøtet stemte over inneholder de investeringene som var foreslått.
Styrets forslag til ombygging på Grasåsen vil, når ombyggingen er ferdig om noen år åpne for flere inntektsmuligheter enn i dag.

Det hadde kommet inn noen forslag vedrørende Grasåsen fellesutvalg. Årsmøtet gikk gjennom forslagene og gjorde vedtak som klubbens representant til fellesutvalget tar med videre. De enkelte vedtak finnes i referatet fra årsmøtet.

Stengt for kommentarer.