Fristen for forslag som skal behandles på årsmøtet 2020 er 10.februar.

Fristen for forslag som skal behandles på årsmøtet 2020 er 10.februar.

Fristen for å legge inn forslag til årsmøtet 2020 har nå gått ut.

Ettersom årsmøtet nærmer seg må også en del formaliteter på plass. Valgkomiteen har gjort en god innsats og styret jobber med å få på plass dokumentene i god tid før møtet. Dokumentene vil bli lagt ut under egen fane her på siden.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det er der en virkelig kan være med å fastlegge retningen klubben skal ta i framtiden. Styret jobber med noen forslag til møtet, men hva med dere som er medlemmer? Har du/dere noen forslag som dere mener bør behandles av årsmøtet må de sendes inn i forkant. Siste frist er 10.februar 2020. Forslag sendes styret og formann@bjorkelangenpk.no er riktig adresse. Legg gjerne på en kopi til post@bjorkelangenpk.no også. Forslaget vil bli behandlet av det sittende styret og lagt fram for årsmøtet med en innstilling til vedtak enten styret er for eller i mot.

Stengt for kommentarer.