Har du glemt å betale medlemskontingenten?

Har du glemt å betale medlemskontingenten?

Alle medlemmer har fått tilsendt kontingentkrav fra klubben. De som har vært litt sent ute med å betale har også fått purring. Du må betale med KID-nr som oppgitt på tilsendt giro eller via minidrett.no for at betalingen skal bli riktig registrert hos forbund og klubb.

Betales ikke kontingenten vil medlemmet automatisk bli meldt ut av klubben. For å opprettholde gyldig tillatelse til å inneha håndvåpen som pistol og revolver er det et krav at man er medlem i klubb og har en viss aktivitet.

Våpeneieren er selv ansvarlig for å følge gjeldende lover og regler.

Stengt for kommentarer.