Skal vi ha stevne i september?

Styret er innstilt på å få til et åpent feltstevne på Grasåsen den i løpet av helga 17. september. For å få til dette er vi helt avhengige av å få nok funksjonærer til å stille.

Vi må telle 20 stk funksjonærer for å få dette til. Det må da jobbes dugnad fredag kveld og og lørdag før stevnet for å få bane og anlegg klart, samt at vi må arrangere hele søndag.

Vi trenger 3 til kiosk og sekretariat samt 17 til standplasser og materiellkontroll.

Det blir stevne hvis vi får inn nok henvendelser på frivillige før 20. august. Blir det ikke nok folk så må vi avlyse, da det i fjor var vanskelig å gjennomføre stevnet grunnet liten bemanning.

Et stevne bringer kjærkomne penger i klubbkassa, og det er veldig gøy å være med på dette.

Bindende påmelding til formann@bjorkelangenpk.no innen 20. august. Bli med!

 

Hilsen styret BPK.