Årsmøtereferat

BPK gjennomførte som annonsert årsmøte torsdag 2. mars. Det var godt oppmøte og styret la frem årsmøtesakene i henhold til NIF´s krav til saksgang og gjennomføring. Referat vedlagt på link.

Hilsen (Det nye) styret.

REFERAT Årsmøte BPK for 2016